Wszystkie kolekcje
Handel: instrumenty handlowe, warunki, obliczenia
Warunki handlowe
Wykonanie
Jaki jest typ realizacji wedle którego realizowane są zlecenia?
Jaki jest typ realizacji wedle którego realizowane są zlecenia?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Typ realizacji zleceń zależy od typu rachunku użytkownika. Ogólnie rzecz biorąc, wszystkie rachunki CFD korzystają z tzw. Market Execution, podczas gdy typ rachunku Invest korzysta z Exchange Execution.

Market Execution

W przypadku tego typu realizacji gwarantowana jest realizacja zlecenia po najbliższej dostępnej cenie. Oznacza to, że nie jest wymagane dodatkowe potwierdzenie ceny wykonania. Ten typ zlecenia jest uważany za najszybszy ze wszystkich. Jednakże cena, po której realizowane jest zlecenie, zależy od sytuacji rynkowej i nie ma gwarancji realizacji po wyznaczonej cenie.

Exchange execution

W tej metodzie zawierane na platformie transakcje kierowane są do zewnętrznego systemu obrotu. Zlecenia są realizowane po bieżących cenach obowiązujących na danym rynku. Realizacja zlecenia użytkownika nie jest gwarantowana i może zostać odrzucona w przypadku znacznych odchyleń cenowych lub niewystarczającej płynności.

Metod realizacji nie należy mylić z metodami składania zleceń. Więcej informacji na temat metod składania można znaleźć tutaj.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?