Wszystkie kolekcje
Handel: instrumenty handlowe, warunki, obliczenia
Warunki handlowe
Wykonanie
Jaki sposób realizacji zleceń będzie obowiązywać w przypadku moich transkacji?
Jaki sposób realizacji zleceń będzie obowiązywać w przypadku moich transkacji?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Posiadasz możliwość samodzielnego ustawienia realizacji zlecenia rynkowego w oknie zleceń platformy MetaTrader. Nie jest to możliwe w przypadku zleceń oczekujących i jest określane przez serwer.

Dostępne są następujące metody składania zleceń:

Wszystko/Nic (Fill or Kill):

W przypadku tej metody zlecenie zostanie zrealizowane albo w pełnej wielkości, albo wcale. Jeśli wolumen wymagany do realizacji zlecenia nie jest aktualnie dostępny na rynku, zlecenie nie zostanie zrealizowane. Wymagany wolumen można jednak zostać zrealizowany za pomocą kilku ofert dostępnych na rynku.

Wszystko/Częściowo (Immediate or Cancel):

W tym przypadku możliwe jest częściowe wykonanie zlecenia. Jeśli na rynku dostępna jest tylko część żądanego wolumenu, ta część również zostanie zrealizowana po następnej dostępnej cenie. Pozostała część żądanego wolumenu pozycji zostanie usunięta.

Powrót (Return):

Ta metoda jest zwykle stosowana tylko w przypadku zleceń limit i stop limit. Jeśli zlecenie zostanie zrealizowane częściowo, pozostały wolumen nie zostanie anulowany, lecz ponownie wprowadzony na rynek w celu realizacji. Realizacja zlecenia jest w takim przypadku gwarantowana, ale cena może być różna dla różnych części zlecenia. Metoda tego typu realizacji zleceń jest stosowana tylko wtedy, gdy w ustawieniach włączona jest ochrona przed zmiennością.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?