Ar kādu izpildes veidu tiek izpildīti rīkojumi?
Atjaunināts vairāk nekā pirms nedēļas

Jūsu ordera izpildes veids var būt atkarīgs no jūsu konta veida. Kopumā visos CFD kontos tiek izmantota tā sauktā tirgus izpilde, bet konta veidam Invest tiek izmantota biržas izpilde.

Tirgus izpilde

Izmantojot šo izpildes veidu, jūsu ordera izpilde tiek garantēta, par nākamo pieejamo cenu. Tas nozīmē, ka papildu ordera cenas izpildes apstiprinājums nav nepieciešams. Šis izpildes veids tiek uzskatīts par ātrāko no visiem izpildes veidiem. Tomēr cena, par kādu pasūtījums tiek izpildīts, ir atkarīga no tirgus situācijas, un izpildes cena netiek garantēta.

Biržas izpilde

Šajā gadījumā darījumi, kas tiek veikti platformā, tiek novirzīti uz ārēju tirdzniecības vietu. Orderi tiek izpildīti par tirgus tā brīža cenām. Jūsu ordera izpilde netiek garantēta un var tikt noraidīta lielu cenu noviržu vai nepietiekamas likviditātes gadījumā.

Izpildes metodes nedrīkst jaukt ar ordera aizpildīšanas metodēm. Vairāk par izpildes metodēm varat uzzināt šeit.

Vai saņēmāt atbildi uz savu jautājumu?