Visas kolekcijas
Tirdzniecība: instrumenti, nosacījumi, kalkulācijas
Tirdzniecības nosacījumi
Izpildījums
Ar kādu aizpildīšanas metodi/aizpildīšanas politiku tiks izpildīti mani pasūtījumi?
Ar kādu aizpildīšanas metodi/aizpildīšanas politiku tiks izpildīti mani pasūtījumi?
Atjaunināts vairāk nekā pirms nedēļas

Jums ir iespēja pašam izvēlēties tirgus ordera izpildes metodi MetaTrader ordera logā. To nav iespējams izdarīt ar neapstiprinātajiem orderiem , un to nosaka serveris.

Ir pieejamas šādas ordera izpildes metodes:

Fill or Kill (FOK):

Izmantojot FOK ordera izpildes metodi, jūsu orderis tiks izpildīts pilnā pieprasītajā apjomā, vai arī netiks izpildīts vispār. Ja pasūtījuma izpildei nepieciešamais apjoms uz to brīdi tirgū nebūs pieejams, orderis netiks izpildīts. Tomēr nepieciešamo apjomu var aizpildīt, izpildot vairākus tirgū pieejamos piedāvājumus.

Immediate or Cancel (IOC):

Ar SOK ir iespējama daļēja ordera izpilde. Ja tirgus uz to brīdi var izpildīt orderi tikai daļējā apjomā no jūsu pieprasītā, tad atlikusī pieprasījuma daļa tiks izpildīta par nākamo pieejamo cenu. Pārējais pieprasītais pozīcijas apjoms tiks dzēsts.

Return:

Šo ordera izpildes metodi parasti izmanto tikai limit un stop limit orderiem. Ja rīkojums tiek izpildīts daļēji, atlikušais apjoms no ordera netiek atcelts, bet gan tiek atkārtoti nodots izpildei tirgū. Ordera izpilde tādējādi tiek garantēta, tomēr cena var atšķirties dažādām ordera daļām. Šī metode ir iespējama tikai ja tā ir aktivizēta Volatilitātes aizsardzības iestatījumos.

Vai saņēmāt atbildi uz savu jautājumu?