Skip to main content
All CollectionsZačetek: predpisi, vloge in dokumenti Registracija
Kdo se lahko šteje za PEP? Zakaj je PEP visoko tveganje?
Kdo se lahko šteje za PEP? Zakaj je PEP visoko tveganje?
Posodobljeno pred več kot enim tednom

Politično izpostavljena oseba je fizična oseba, ki je ob sklenitvi sporazuma ali v zadnjih 12 mesecih opravljala pomembne javne funkcije (npr. Vodja države, predsednik vlade, minister, namestnik ministra ali pomočnik ministra, poslanec, župan, sodnik vrhovnega ali ustavnega sodišča, član nadzornega sveta državne revizijske institucije ali centralne banke, veleposlanik, odpravnik poslov, višji častnik obrambnih sil, član usmerjevalnega, nadzornega ali upravnega organa državnega podjetja), pa tudi njihovi družinski člani (zakonec ali partner, ki je enak zakoncu, otroci in njihovi zakonci ali partnerji, starši) in bližnji sodelavci.

Osebnih oseb ne uporabljamo, ker na splošno predstavljajo večje tveganje za morebitno vpletenost v podkupovanje in korupcijo zaradi njihovega položaja in vpliva, ki ga imajo.

Did this answer your question?