Vse zbirke
Vlaganje: davki, dividende
Dividende
Kaj so prilagoditve dividend? Kaj je "Div-Adj", ki sem ga našel na izpisku računa?
Kaj so prilagoditve dividend? Kaj je "Div-Adj", ki sem ga našel na izpisku računa?
Posodobljeno pred več kot enim tednom

Prilagoditev dividende je znesek sredstev, ki se knjiži v dobro (za pozicije za nakup) ali v breme (za pozicije za prodajo), da se upoštevajo izplačila dividend za osnovno premoženje delnic in indeksnih CFD-jev. Ko je posamezna delnica sestavni del indeks denarnih delnic prejme dividendo, bo to tehtano vplivalo na ta denarni indeks, znano kot "indeksna dividenda" ali "vpliv indeksa".

Popravili bomo te račune s pozicijo v prizadetem indeksu, če je ta pozicija odprta ob 00:00 EET na dan pred datumom predhodne dividende za sestavne delnice.

Poleg tega bomo dolge pozicije knjižili v breme kratkih pozicij (z denarnim popravkom), kot sledi:

  • Indeksirajte vrednost dividende x velikost pozicije (sklope) x velikost pogodbe in jo pretvorite v menjalni tečaj računa stranke.

Dodatne informacije o vrednosti prilagoditve dividend za delnice najdete v uradnem viru določene delnice.

Ste s tem dobili odgovor na svoje vprašanje?