Wszystkie kolekcje
Platformy transakcyjne: pytania techniczne
Webtrader
Jak dokonać częściowego zamknięcia pozycji za pomocą Webtrader?
Jak dokonać częściowego zamknięcia pozycji za pomocą Webtrader?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Po otwarciu transakcji na rynku, możemy stanąć przed dylematem, czy po osiągnięciu zysku zamknąć transakcję całkowicie i zrealizować cały zysk, czy też częściowo zamknąć naszą pozycję, pozostawiając możliwość uzyskania dalszych zysków.

Jak mogę dokonać częściowego zamknięcia pozycji w WebTrader dla MetaTrader 5?

Aby dokonać częściowego zamknięcia pozcji w tej wersji WebTrader, należy wykonać następujące trzy kroki:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na zlecenie, które chcesz częściowo zamknąć i wybierz opcję "Modyfikuj pozycję", aby otworzyć okno tickera,

  • Następnie w oknie otwartym po lewej stronie należy ustawić wolumen, który ma zostać zamknięty, spośród wszystkich otwartych pozycji i nacisnąć pomarańczowy przycisk, który umożliwi zamknięcie wybranego wolumenu,

  • Po zakończeniu tej operacji można sprawdzić, czy wolumen otwartej transakcji uległ zmniejszeniu.

Jak mogę dokonać częściowego zamknięcia pozycji w WebTrader dla MetaTrader 4?

Aby dokonać częściowego zamknięcia pozcji w tej wersji WebTrader, należy wykonać następujące kroki:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na zlecenie, które chcesz częściowo zamknąć i wybierz opcję "Modyfikuj lub usuń", aby otworzyć okno tickera,

  • Po otwarciu okna wybierz "Wykonanie rynkowe",

  • Następnie należy ustawić wolumen, który ma zostać zamknięty, spośród wszystkich otwartych pozycji i nacisnąć żółty przycisk, co umożliwi zamknięcie wybranego wolumenu,

  • Po zakończeniu tej operacji można sprawdzić, czy wolumen otwartej transakcji uległ zmiejszeniu.

Należy pamiętać, że aby częściowo zamknąć zlecenie, należy wprowadzić prawidłowy wolumen, ponieważ minimalny wolumen dozwolony dla danego instrumentu wynosi 0,1 lota. Nie będzie możliwe częściowe zamknięcie 0,01 lota, ponieważ taki wolumen jest niedozwolony.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących tej czynności, prosimy o kontakt.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?