Wszystkie kolekcje
Platformy transakcyjne: pytania techniczne
MetaTrader
Opcje platformy
Jak dokonać częściowego zamknięcia pozycji za pomocą MetaTrader
Jak dokonać częściowego zamknięcia pozycji za pomocą MetaTrader
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Po otwarciu transakcji na rynku, możemy stanąć przed dylematem, czy po osiągnięciu zysku zamknąć transakcję całkowicie i zrealizować cały zysk, czy też częściowo zamknąć naszą pozycję, pozostawiając możliwość uzyskania dalszych zysków.

Jeżeli chcesz przeprowadzić częściowe zamknięcie pozycji, wykonaj następujące kroki:

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na zlecenie, które chcesz częściowo zamknąć i wybierz opcję "Modyfikuj lub usuń", aby otworzyć okno tickera,

  • Po otwarciu okna wybierz "Wykonanie rynkowe",

  • Następnie należy ustawić wolumen, który ma zostać zamknięty, spośród wszystkich otwartych pozycji i nacisnąć żółty przycisk, co umożliwi zamknięcie wybranego wolumenu,

  • Po zakończeniu tej operacji można sprawdzić, czy wolumen otwartej transakcji uległ zmniejszeniu.

Należy pamiętać, że aby częściowo zamknąć zlecenie, należy wprowadzić prawidłowy wolumen, ponieważ minimalny wolumen dozwolony dla danego instrumentu wynosi 0,1 lota. Nie będzie możliwe częściowe zamknięcie 0,01 lota, ponieważ taki wolumen jest niedozwolony.

W przypadku jakichkolwiek problemów lub pytań dotyczących tej czynności, prosimy o kontakt.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?