Jaki obowiązuje u was poziom swap?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Swap nie jest wartością stałą, ponieważ zależy od dostawców płynności, którzy dostarczają nam te informacje. Ostateczna wartość swapu zależy od wielu czynników, takich jak:​

  • stan rynku transakcji terminowych;

  • wartość punktów swapowych kontrahenta brokera;

  • różnica między stopami procentowymi banków centralnych związanych z danymi walutami na forex

  • obowiązująca zmienna stopa procentowa LIBOR.

  • Informacje o swapach są aktualizowane codziennie.

Swap (Buy) - przyjęcie lub wypłata środków dla pozycji otwartej po stronie kupna, z rolowaniem transakcji na następny dzień.
Swap (Sell) - przyjęcie lub wypłata środków dla pozycji otwartej po stronie sprzedaży, gdy transakcja jest przenoszona na następny dzień.

Aby dowiedzieć się więcej o wartości swapu w naszej firmie, przejdź do naszej strony Specyfikacja Instrumentów, która zawiera przegląd instrumentów.

Czym jest swap 3-dniowy? W który dzień naliczany jest swap 3-dniowy?

3-dniowy swap oznacza opłatę, która naliczana jest za swap za dni weekendowe. W przypadku par walutowych jest to zazwyczaj środa.

Aby dowiedzieć się więcej o 3-dniowych swapach, przejdź do strony Specyfikacja Instrumentów, gdzie wyszczególniony jest każdy instrument.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?