Dlaczego potrzebne są moje dane osobowe?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Podczas rejestracji u nas prosimy o podanie niektórych danych osobowych, np. imienia i nazwiska oraz adresu. Informacje te są wymagane w ramach procedury Poznaj swojego klienta (KYC). Jest to standardowa procedura dla firm oferujących serwisy finansowe, w tym Admirals. Procedura KYC jest obowiązkowa, ponieważ pomaga instytucjom finansowym weryfikować tożsamość klientów, oceniać potencjalne ryzyko, zapobiegać oszustwom oraz spełniać wymogi prawne i regulacyjne. Jako regulowana grupa firm, Admirals musi przestrzegać procedur takich jak KYC.

Dlaczego potrzebujecie informacji o źródle pochodzenia funduszy?

W pewnym momencie musimy poprosić naszych klientów o informacje o źródle pochodzenia funduszy. Żądanie informacji o źródle funduszy jest częścią przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).


AML to szeroki termin, który obejmuje wiele przepisów i procedur. AML odnosi się do szeregu przepisów, regulacji i procedur mających na celu wykrycie wysiłków zmierzających do ukrycia nielegalnych funduszy jako legalnego dochodu. Pranie pieniędzy ma na celu ukrycie przestępstw, począwszy od uchylania się od płacenia podatków i handlu narkotykami na małą skalę, po korupcję publiczną i finansowanie grup uznanych za organizacje terrorystyczne.

Mówiąc prościej, zasady AML pomagają bankom i instytucjom finansowym w zapobieganiu przestępstwom finansowym. Ponieważ Admirals jest instytucją finansową, musimy przestrzegać procedur AML.

Nawet jeśli szczegółowe podanie osobistych informacji finansowych może wydawać się czymś, czego nie chciałbyś robić, współpraca w tym procesie pozwoli Admirals przestrzegać prawa i kontynuować świadczenie usług zgodnie z prawem.

Czy mogę powierzyć wam moje dane osobowe?

Rozumiemy, że podawanie danych osobowych może być czymś, do czego warto podchodzić ostrożnie. W Admirals Group w pełni rozumiemy znaczenie ochrony i poszanowania danych osobowych naszych klientów.

Dostosowujemy naszą działalność do wymogów prawnych dotyczących prywatności. Prywatność i ochrona danych muszą być domyślnie włączone do sieciowych systemów danych i technologii. Prywatność i ochrona danych są integralną częścią priorytetów organizacyjnych Admirals, celów projektów, procesów projektowania i planowania operacji.

Podsumowując, stosowane przez nas środki ochrony danych są następujące:

  • Informujemy naszych klientów o celach, dla których dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane, przechowywane i ujawniane w naszej Polityce prywatności,

  • Szkolimy naszych pracowników, którzy mają do czynienia z danymi osobowymi, aby szanowali poufność informacji o klientach i prywatność osób fizycznych,

  • Pracownicy mają dostęp wyłącznie do danych osobowych wymaganych do wykonywania ich zadań,

  • Stosujemy technologie szyfrowania danych podczas ich przesyłania,

  • Stosujemy zapory sieciowe, systemy wykrywania włamań i narzędzia do skanowania antywirusowego w celu ochrony przed nieupoważnionymi osobami i wirusami przedostającymi się do naszych systemów,

  • Używamy środków fizycznych i elektronicznych, takich jak karty dostępu, kamery i strażnicy, aby chronić przed nieautoryzowanym dostępem do naszych obiektów,

  • Zapewniamy, że wszelkie transfery danych są zgodne z prawem i że obowiązują odpowiednie ustalenia umowne, prawne i dotyczące bezpieczeństwa.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?