Jak analizować rynki finansowe?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Podobnie jak w przypadku każdego rodzaju projektu, którego chcesz się podjąć, inwestując na rynkach finansowych, kluczowe jest przeprowadzenie wstępnej analizy, która pozwoli osgiągnąć Ci jak najlepsze decyzje, dzięki czemu łatwiej osiągniesz sukces.

Jakie rodzaje analiz można przeprowadzać na rynkach finansowych?

Inwestując na rynkach finansowych, każdy inwestor powinien dokładnie przeanalizować aktywa, które go interesują, aby spróbować określić, dokąd może zmierzać ich cena. Istnieją dwa podstawowe rodzaje analizy:

Co to jest analiza techniczna?

Analiza techniczna to metoda badania rynków finansowych, próbująca przewidzieć kierunek, w jakim podążą ceny w oparciu o historyczne zachowanie ceny danego aktywa.

Dlatego też analiza techniczna skupia się na analizie akcji cenowej pod kątem formacji wykresów w przeszłości i przyjrzeniu się, jak dane aktywo zachowywało się w tym czasie. Jednym z założeń tego typu analizy jest to, że historia się powtarza.

Ponadto analiza techniczna jest ściśle związana z wykorzystaniem wskaźników technicznych opartych na obliczeniach statystycznych w celu określenia trendu i siły ceny.

Co to jest analiza fundamentalna?

O ile analiza techniczna koncentruje się na badaniu ceny w czasie, analiza fundamentalna koncentruje się na ogólnym stanie gospodarki w oparciu o kształtowanie się danych makroekonomicznych i geopolitycznych, wpływających zarówno na rynki finansowe, jak i na politykę gospodarczą różnych krajów i organizacji.

Jeśli inwestorzy koncentrują się na rynku akcji, analiza fundamentalna będzie polegała na przyjrzeniu się danym dotyczącym wyników kwartalnych i rocznych, uzyskanych dochodach, poziomach zadłużenia, dystrybucji dywidend, podwyższeniach kapitału, przejęciach, fuzjach itp., ponieważ dane te mogą mieć wpływ na wyniki akcji. Ostatecznym celem analizy fundamentalnej jest próba określenia rzeczywistej wartości aktywa, a tym samym sprawdzenie, czy jest ono przewartościowane lub niedowartościowane, ponieważ cena notowania określonego aktywa może różnić się od jego rzeczywistej wyceny.

Jakie narzędzia do analizy rynków finansowych oferuje Admirals?

W Admirals oferujemy naszym klientom różne narzędzia analityczne, aby wspierać ich w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Nasi klienci mogą korzystać z:

Ponadto można również uzyskać dostęp do wszystkich naszych programów edukacyjnych, wśród których można znaleźć webinary, podczas których omawiamy na żywo bieżącą sytuację na rynkach.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?