Rodzaje zleceń: Sposób ich realizacji
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Działając na rynkach finansowych, musimy znać różne rodzaje zleceń i sposób ich realizacji. Zasadniczo istnieją dwa rodzaje zleceń: zlecenia rynkowe i zlecenia oczekujące.

Jaka jest różnica między zleceniami rynkowymi a zleceniami oczekującymi?

Zlecenia rynkowe to natychmiastowy zakup (BUY) lub sprzedaż (SELL) po bieżącej/dostępnej cenie rynkowej.

Zlecenia oczekujące są realizowane dopiero po spełnieniu określonego warunku, ponieważ dla tego typu zleceń konieczne jest ustalenie ceny otwarcia.

Wśród tego typu zleceń wyróżniamy:

  • Buy Limit: Oczekujące zlecenie kupna, którego cena wykonania jest niższa niż bieżąca cena rynkowa,

  • Sell Limit: Oczekujące zlecenie sprzedaży, którego cena wykonania jest wyższa niż bieżąca cena rynkowa,

  • Buy Stop: Oczekujące zlecenie kupna, którego cena wykonania jest wyższa niż bieżąca cena rynkowa,

  • Sell Stop: Oczekujące zlecenie sprzedaży, którego cena wykonania jest niższa niż bieżąca cena rynkowa,

Po jakiej cenie realizowane są zlecenia kupna i sprzedaży?

Jak dobrze wiesz, cena handlowa danego aktywa określana jest przez cenę BID i cenę ASK.

Zlecenia sprzedaży są realizowane po cenie BID, podczas gdy zlecenia kupna są realizowane po cenie ASK.

Może to czasami spowodować, że błędnie uważamy, iż zlecenie kupna nie zostało poprawnie zrealizowane, ponieważ nasze zlecenie Buy Stop zostało zrealizowane bez osiągnięcia przez wykres ustalonego poziomu lub że nasze zlecenie Buy Limit nie zostało zrealizowane, mimo że wykres osiągnął pożądany poziom cenowy.

Musimy pamiętać, że cena używana do tworzenia wykresów to cena BID, podczas gdy cena do realizacji zleceń kupna to cena ASK.

Po otwarciu transakcji nasza referencyjna cena kwotowana do zamknięcia tego zlecenia staje się ceną przeciwną

  • Zlecenia kupna są otwierane po cenie ASK i zamykane po cenie BID

  • Zlecenia sprzedaży są otwierane po cenie BID i zamykane po cenie ASK

W jaki sposób realizowane są zlecenia Stop Loss i Take Profit?

Stop Loss i Take Profit są po prostu zleceniami oczekującymi w kierunku przeciwnym do otwartego zlecenia, jeśli otworzymy zlecenie kupna, nasz SL i nasz TP to nic innego jak zlecenie oczekujące na sprzedaż po określonej cenie.

Jeśli mamy otwarte zlecenie kupna, nasz Stop Loss będzie zachowywał się jak oczekujące zlecenie Sell Stop, podczas gdy nasz Take Profit będzie zachowywał się jak oczekujące zlecenie Sell Limit, realizacja nastąpi w obu przypadkach po cenie BID.

Jeśli mamy otwarte zlecenie sprzedaży, nasz Stop Loss będzie zachowywał się jak oczekujące zlecenie Buy Stop, podczas gdy nasz Take Profit będzie zachowywał się jak oczekujące zlecenie Buy Limit, realizacja nastąpi w obu przypadkach po cenie ASK.

Należy pamiętać, że gdy Stop Loss zostanie aktywowany, może zostać wykonany po ustalonej, lepszej lub gorszej cenie. Podczas gdy w przypadku Take Profit, może to być wykonane po tej samej cenie lub lepszej niż ustalona cena.

Dlaczego moje zlecenie oczekujące/Stop Loss/Take Profit zostało zrealizowane po cenie innej niż ustawiona?

Chociaż w normalnych warunkach rynkowych zlecenia są realizowane po wcześniej ustalonej cenie, możliwe jest, że w niektórych przypadkach wcześniej ustalona cena aktywacji i ostateczna cena realizacji zlecenia mogą się różnić. Sytuacja ta jest dość powszechna na rynkach finansowych, ponieważ na zlecenia może mieć wpływ duża zmienność na rynkach lub niska płynność, więc nasze zlecenia mogą doświadczyć poślizgu lub nawet luki.

Poślizg to różnica w cenie, która może wystąpić między momentem przekazania zlecenia handlowego a jego faktyczną realizacją. Może wystąpić w dowolnym momencie, ale najczęściej występuje w okresach większej zmienności rynkowej lub podczas ogłaszania ważnych wiadomości na rynku Forex. Zgodnie z realizacją rynkową, poślizg może być zarówno pozytywny, jak i negatywny

Z drugiej strony, luka to brak kwotowania przez pewien okres, który jest wyraźnie widoczny na wykresie, zwłaszcza na wykresach świecowych. Luka pojawia się na wykresie, gdy pierwsze notowanie nowej świecy znacznie różni się od ostatniego notowania poprzedniej świecy. Może również pojawić się w momencie publikacji wiadomości lub otwarcia rynku.

Broker nie ma wpływu na takie sytuacje, a klienci, decydujący się handlować na rynku, akceptują to jako ryzyko rynkowe. Jest to zgodne z warunkami podczas rejestracji u nas konta.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?