Wszystkie kolekcje
Start: regulacja, wnioski i dokumenty
Rejestracja
Jak mogę przesłać moje dokumenty do Dashboard?
Jak mogę przesłać moje dokumenty do Dashboard?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Po wypełnieniu wniosku o otwarcie rachunku rzeczywistego będziemy musieli zweryfikować Twoją tożsamość, aby zakończyć ten proces przed dokonaniem pierwszej wpłaty.

Jeśli nie jest możliwa elektroniczna weryfikacja tożsamości za pośrednictwem Onfido, wymagane będzie dostarczenie nam dokumentacji w celu ukończenia tego procesu, w tym celu poprosimy o przesłanie dokumentacji za pośrednictwem Dashboard.

Gdzie mogę przesłać moje dokumenty?

Po zalogowaniu się do Dashboard wybierz sekcję „Dokumenty” w menu opcji.

Dokumenty

Znajdziesz tutaj różne kategorie:

  • Weryfikacja tożsamości: W tym polu należy przesłać swój dokument tożsamości lub paszport.

  • Potwierdzenie adresu: Dowód zamieszkania z imieniem i nazwiskiem oraz aktualną datą. Odpowiednimi dokumentami mogą tutaj być rachunki za media, wyciągi bankowe i dokumenty przesłane przez administrację publiczną. Pamiętaj, że Twoje imię i nazwisko musi być widoczne w całości. Dokument powinien również zawierać datę wydania.

  • Dodatkowe dokumenty: Użyj tego pola, jeżeli poprosimy Cię o dodatkowe informacje.

  • Potwierdzenie dochodu: Podobnie jak w przypadku pola „Dodatkowe dokumenty”, należy tutaj załączyć dokumenty tylko w przypadku, gdy poprosimy o dodatkowe informacje.

Po wysłaniu niezbędnej dokumentacji znajdziesz tutaj również jej status, a jeśli została odrzucona, możesz wysłać nową kopię, klikając „Prześlij nowe”.

Prześlij nowe

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?