Dlaczego potrzebuję korzystać z portfela?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Portfel jest używany jako rachunek łączący rachunki handlowe z zewnętrznymi środkami klientów (utrzymywanymi na kontach bankowych, systemach płatniczych, kartach itp.). Korzystanie z portfela ma kilka zalet, jeśli chodzi o środki klientów:

  • Wypłaty są możliwe tylko z portfela (wybierz „Transakcje”, a następnie „Transfer Wewnętrzny”, aby przelać pieniądze z rachunku handlowego do portfela, a następnie wypłacić pieniądze z portfela do systemu zewnętrznego).

Transfer wewnętrzny
  • Środki zdeponowane w portfelu są całkowicie chronione przed wszelkimi otwartymi pozycjami utrzymywanymi na rachunku handlowym (w porównaniu z bezpośrednim trzymaniem środków na rachunku handlowym).

  • Środki mogą być przechowywane w różnych walutach (walutę można dodać lub usunąć za pomocą przycisku „+ dodaj walutę”)

Portfel
  • Przelewy natychmiastowe w ramach jednej firmy operacyjnej (Jeśli na rachunku wystąpi wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego, może to być bardzo przydatne: wybierz „Transakcje”, następnie „Transfer Wewnętrzny”, a następnie „Obecny regulator”).

Transfer Wewnętrzny
  • Możliwość przelewania pieniędzy pomiędzy działającymi regulatorami (wybierz „Transakcje”, następnie „Transfer Wewnętrzny”, a następnie „Inny Regulator”).

Inny Regulator
Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?