Wszystkie kolekcje
Handel: instrumenty handlowe, warunki, obliczenia
Warunki handlowe
Prowizje
Jeśli przeniosę swoje środki między rachunkami handlowymi lub między portfelem a rachunkiem, czy jest naliczana opłata za takie transakcje?
Jeśli przeniosę swoje środki między rachunkami handlowymi lub między portfelem a rachunkiem, czy jest naliczana opłata za takie transakcje?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Klienci mogą całkowicie bezpłatnie przenosić środki między oddzielnymi rachunkami handlowymi, portfelami i portfelem oraz rachunkiem z tą samą walutą bazową. Jeśli jednak waluty bazowe nie są takie same na każdym rachunku handlowym, opłata wynosi 1% kwoty.

Każdy klient ma 5 darmowych przelewów co 24 godziny między portfelami, portfelem i rachunkiem z różnymi walutami bazowymi. Następnie prowizja wynosi 1% kwoty (min. 1 EUR).

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?