Wszystkie kolekcje
Start: regulacja, wnioski i dokumenty
Rejestracja
Kto może zostać uznany za Osobę Publiczną (politically exposed person - PEP)? Dlaczego bycie Osobą Publiczną wiąże się z wyższym ryzykiem?
Kto może zostać uznany za Osobę Publiczną (politically exposed person - PEP)? Dlaczego bycie Osobą Publiczną wiąże się z wyższym ryzykiem?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Osobą zajmującą eksponowane stanowiska polityczne — Osobą Publiczną — jest osoba fizyczna, która w momencie zawierania umowy lub w ciągu ostatnich 12 miesięcy pełniła znaczące funkcje publiczne (np. głowa państwa, szef rządu, minister, wiceminister lub wiceminister, poseł, burmistrz, sędzia sądu najwyższego lub konstytucyjnego, członek rady nadzorczej państwowej instytucji kontroli lub banku centralnego, ambasador, chargé d'affaires, starszy oficer Sił Zbrojnych, członek organu kierowniczego, nadzorczego lub administracyjnego spółki państwowe), a także członków ich rodzin (małżonek lub partner równy małżonkowi, dzieci i ich małżonkowie lub partnerzy, rodzice) oraz bliscy współpracownicy.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?