Wszystkie kolekcje
Platformy transakcyjne: pytania techniczne
Webtrader
Czy w waszej firmie dostępna jest platforma WebTrader?
Czy w waszej firmie dostępna jest platforma WebTrader?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Tak, oferujemy platformę WebTrader. Aby zacząć jej używać, wykonaj poniższe czynności:

  • Zaloguj się do swojego Dashboard

  • Przejdź do sekcji "Platformy transakcyjne" w głównym menu i wybierz jedną z platform MetaTrader 4 lub MetaTrader 5.

  • Wybierz MT5 WebTrader lub MT WebTrader

Dostęp do WebTrader można również uzyskać poprzez ustawienia rachunku. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  • Zaloguj się do swojego Dashboard

  • Znajdź rachunek, którego chcesz użyć i kliknij trzy kropki po prawej stronie.

  • Wybierz MT5 WebTrader lub MT WebTrader

Trade in MT WebTrader
Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?