Dane uwierzytelniające do rachunku handlowego
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Po otwarciu rachunku rzeczywistego zostaniesz poproszony o podanie hasła do niego. Należy pamiętać, że hasło do rachunku rzeczywistego i Dashboard nie są takie same i powinny różnić się ze względów bezpieczeństwa. Hasło do rachunku rzeczywistego ustawiasz samodzielnie podczas tworzenia rachunku.

Czy mogę zmienić hasło do rachunku rzeczywistego?

Nigdzie nie podajemy Twojego hasła. Oznacza to, że nie masz możliwości sprawdzenia hasła w Dashboard. Po otwarciu nowego rachunku rzeczywistego wysyłamy wiadomość e-mail z numerem rachunku (który działa jak login), serwerem, saldem i informacjami o dźwigni finansowej. Nie podajemy tam również hasła, ponieważ jest to informacja poufna.

Jeśli jednak nie pamiętasz swojego hasła, możesz je zresetować w panelu Dashboard:

  • Znajdź swój rachunek w Dashboard,

  • Kliknij trzy kropki po prawej stronie,

  • Kliknij „Ustawienia rachunku”,

  • Na karcie „Informacje o rachunku” wybierz „Zmień hasło”.

Ustawienia rachunku
Zmień hasło

Czy mogę zmienić hasło do rachunku demo?

Po otwarciu rachunku demo hasło jest wysyłane na adres e-mail podany podczas rejestracji, więc aby zalogować się na rachunek demo, można skopiować hasło z wiadomości e-mail lub z Dashboard.

Jeśli chcesz zmienić hasło, musisz postępować zgodnie z podanymi wcześniej krokami i nacisnąć przycisk „Zmień hasło”.

zmienić hasło do rachunku demo
Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?