Wszystkie kolekcje
Inwestowanie: podatki, dywidendy
Podatki
Czy możesz przesłać mi dokumenty do zeznania podatkowego?
Czy możesz przesłać mi dokumenty do zeznania podatkowego?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Jeśli potrzebujesz dokumentów od Admirals, aby rozliczyć swoje podatki, możesz je uzyskać za pośrednictwem sekcji raportów, którą znajdziesz w swoim Dashboard.

raportu

Po wybraniu żądanego raportu wystarczy wypełnić formularz, aby otrzymać dokument w formacie PDF pocztą elektroniczną.

dokument w formacie PDF pocztą elektroniczną.

Jeśli potrzebujesz dodatkowych dokumentów od Admirals do złożenia zeznania podatkowego, zawsze możesz skontaktować się z nami .

Należy pamiętać, że w takim przypadku możemy dostarczyć następujące dokumenty: umowę z klientem, raport fiskalny i oświadczenie handlowe (jeśli oświadczenie handlowe nie wymaga stemplowania, można je uzyskać w zakładce Historia na platformie MetaTrader).

O wszelkie inne dokumenty należy zwrócić się do urzędu skarbowego.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?