Czy pobieracie opłatę za wymianę walut?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Stały kurs wymiany wynoszący 0,3% ma zastosowanie do każdej transakcji związanej z akcjami, funduszami ETF i odpowiadającymi im kontraktami CFD dokonywanymi w walucie innej niż waluta bazowa rachunku, oprócz naszego kursu wymiany walut przy zakupie lub sprzedaży aktywów.

Stały kurs wymiany 0,3% ma zastosowanie do rozliczania rzeczywistych zysków i strat, a także do wszelkich dystrybucji lub opłat za usługi, takich jak prowizja, dywidendy i koszty przetrzymania pozycji przez noc (jeśli występują), i jest przetwarzany w momencie rozliczenia na Twoje konto jednowalutowe. Ta opłata za przeliczenie waluty nie ma zastosowania do żadnego depozytu zabezpieczającego ani hipotetycznych wartości transakcji.
Dowiedz się więcej.

Możesz sprawdzić informacje o pobieranych przez nas opłatach na naszej stronie.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?