W jaki sposób oblicza się opłatę za przewalutowanie?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Transakcje na akcjach, ETF-ach, CFD na akcje i CFD na ETF-y, które są kwotowane w walutach innych niż waluta bazowa rachunku klienta, podlegają opłacie za przewalutowanie.

Stały przelicznik 0,3% ma zastosowanie do każdej transakcji dokonanej w walucie innej niż waluta bazowa rachunku, oprócz wartości naszego kursu spot FX przy zakupie lub sprzedaży aktywów.

Stały kurs przeliczeniowy 0,3% ma zastosowanie do rozliczenia rzeczywistych zysków i strat, a także do wszelkich wypłat lub opłat za usługi, takich jak prowizje, dywidendy i koszty przetrzymania przez noc (jeśli występują), i jest przetwarzany w momencie rozliczenia na koncie jednowalutowym. Opłata za przeliczenie nie obowiązuje w przypadku wartości transakcji referencyjnych lub depozytów zabezpieczających.

Zapoznaj się z poniższym przykładem, aby zobaczyć, jak działa opłata za przeliczanie walut:

Jeżeli handlujesz akcjami, które są notowane w walucie innej niż waluta Twojego rachunku, podczas realizacji zlecenia waluta akcji zostanie przeliczona na walutę rachunku lub odwrotnie, z wykorzystaniem naszego kursu wymiany i dodatkowo doliczona zostanie opłata za przewalutowanie w wysokości 0,3%.

Przykład: Twój rachunek handlowy jest denominowany w EUR, a kurs EURUSD wynosi 1,22510.

Sprzedałeś jedną akcję Facebooka denominowaną w USD z odpowiednią prowizją -$1 i osiągnąłeś zysk w wysokości $10.

W tym przykładzie pobierzemy prowizję za realizację Twojej transakcji, w tym 0,3% opłaty za przewalutowanie i zastosujemy opłatę za przewalutowanie do zrealizowanego zysku.

Prowizja potrącana z Twojego rachunku będzie wynosić:

1 USD + (1*0,3%) = 1,003 USD

1,003 USD / 1,22510 = 0.81870 EUR;

Zrealizowany zysk będzie wynosił:

10 USD – (10*0,3%) = 10 – 0,03 = 9,97 USD,

9,97 USD / 1,22510 = 8,1381.

Przykład ma charakter wyłącznie ilustracyjny.

Zanim zaczniesz handlować, możesz ze wszystkimi opłatami można zapoznać się tutaj.

Admirals oferuje możliwość prowadzenia rachunku w wielu różnych walutach bez względu na miejsce zamieszkania. Możesz zatem posługiwać się rachunkiem denominowanym w Euro, USD, CHF, GBP i wielu innych walutach.

Jeżeli handlujesz na instrumentach denominowanych w tej samej walucie, w której jest twoje konto, to opłaty za przeliczenie walut nie będą obowiązywać.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?