Czym jest spread?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Spread to różnica między ceną kupna (ask) a ceną sprzedaży (bid) instrumentu handlowego.


Im mniejszy spread, tym wcześniej możesz zacząć zyskiwać na otwartej pozycji. Dlatego wiele osób skupia się na spreadach jako głównej części kosztów transakcyjnych w przypadku aktywnego tradingu.


Każdy instrument ma minimalny spread — najmniejszą wartość zmiennego spreadu wyrażoną w pipsach, punktach lub walucie; oraz typowy spread — typową wartość zmiennego spreadu podczas zwykłych warunków rynkowych.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?