Co to jest niedozwolony kraj?
Zaktualizowano ponad tydzień temu

Niedozwolony kraj to taki, w którym rejestracja nie jest dozwolona przez określoną firmę operacyjną, na podstawie wymagań organu kontrolnego lub regulatora. W każdej firmie operacyjnej znajduje się lista krajów, w których dozwolona jest rejestracja. Jeśli określonego kraju nie ma na liście, rejestracja jest tam niedozwolona.

Czy akceptujecie klientów z USA, Kanady lub Japonii

Uprzejmie informujemy, że obecnie nie świadczymy usług klientom z USA, Kanady ani Japonii.

Jak mogę się zarejestrować, jeśli mój kraj znajduje się na liście krajów niedozwolonych?

Klienci, którzy pochodzą z zakazanych krajów, ale obecnie mieszkają w krajach europejskich i/lub krajach, w których dozwolone jest świadczenie usług, mogą zostać zaakceptowani.


W takim przypadku będziesz musiał dostarczyć następujące dokumenty:

  • Twój paszport z kraju pochodzenia.

  • Zezwolenie na pobyt w kraju, w którym mieszkasz.

  • Dokument potwierdzający adres.

  • Wyciąg bankowy nie starszy niż 3 miesiące z konta, z którego będziesz dokonywać wpłat w naszej firmie.

Czy to odpowiedziało na twoje pytanie?