Wat is het bedrag van de swap in uw bedrijf?
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Een swap is geen permanente waarde omdat deze afhankelijk is van de liquiditeitsaanbieders die ons deze informatie verstrekken. De uiteindelijke waarde van de swap is afhankelijk van vele factoren, zoals:

  • de stand van de markt

  • de waarde van swappunten van de tegenpartij van de broker

  • het verschil tussen de rentetarieven van centrale banken die valuta's in forex wisselen

  • de huidige variabele LIBOR-rente.

Swapinformatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Swap (Kopen) - het invoeren of opnemen van fondsen voor een positie die is geopend voor een Koop, met de transactie rollover naar de volgende dag.

Swap (Verkopen) - het invoeren of opnemen van fondsen voor een positie die is geopend voor een verkoop wanneer de transactie wordt overgedragen naar de volgende dag.

Ga voor meer informatie over de waarde van een swap met ons bedrijf naar onze sectie Contractvoorwaarden, die een overzicht van instrumenten bevat.

Wat is een 3-daagse swap? Op welke dag rekent u een 3-daagse swap aan?

Een 3-daagse swap is een dag waarop een driedubbele swap in rekening wordt gebracht voor weekenddagen. Voor valutaparen is dit meestal woensdag.

Ga voor meer informatie over 3-daagse swaps naar onze sectie Contractvoorwaarden, waar elk instrument is gespecificeerd.

Was dit een antwoord op uw vraag?