Alle collecties
Start: regulatie, applicatie en documenten
Registratie
Wie kan als PEP worden beschouwd? Waarom is PEP een hoger risico?
Wie kan als PEP worden beschouwd? Waarom is PEP een hoger risico?
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Een politiek prominent persoon is een natuurlijke persoon die op het moment van totstandkoming van de overeenkomst of in de afgelopen 12 maanden prominente publieke functies heeft vervuld (bijv. staatshoofd, regeringsleider, minister, staatssecretaris of assistent-minister, parlementslid, rechter van het hoogste of constitutionele hof, lid van de raad van toezicht van een nationale rekenkamer of centrale bank, ambassadeur, zaakgelastigde, hoge officier van de strijdkrachten, lid van een leidinggevend, toezichthoudend of bestuursorgaan van een staatsbedrijf), evenals hun familieleden (echtgenoot of een partner gelijk aan een echtgenoot, kinderen en hun echtgenoten of partners, ouders) en naaste medewerkers.

We nemen geen PEP's aan omdat ze over het algemeen een hoger risico inhouden op mogelijke betrokkenheid bij omkoping en corruptie vanwege hun positie en de invloed die ze kunnen hebben.

Was dit een antwoord op uw vraag?