Visas kolekcijas
Tirdzniecības platformas: tehniskie jautājumi
Supreme Edition
Kā daļēji slēgt darījumu ar MetaTrader Supreme Edition
Kā daļēji slēgt darījumu ar MetaTrader Supreme Edition
Atjaunināts vairāk nekā pirms nedēļas

Tirgojot finanšu instrumentus un atverot darījumu, mēs varam saskarties ar dilemmu, vai pilnībā slēgt darījumu un iekasēt gūto peļņu, vai slēgt savu darījumu daļēji, iekasējot daļu no peļņas, un cenšoties sasniegt iecerēto cenas mērķi.

Turpmāk apskatīsim, kā jūs varat veikt darījuma daļēju slēgšanu ar MetaTrader Supreme Edition.

Mini termināli

Izmantojot Mini Termināli, mums ir divas iespējas, kā varam veikt daļēju dalījumaslēgšanu:

  • Pirmā iespēja ir noklikšķināt uz iestatījumu ikonas ordera biļetē, un atlasīt opciju “Daļēja aizvēršana.”

  • Otrā iespēja ir noklikšķināt uz biļetes un logā izvēlieties opciju “Daļēja slēgšana”. Kad esat atvēris šo opciju, jums jāiestata apjoms, kādā vēlaties slēgt darījumu.

Tirdzniecības terminālis

Tāpat kā Mini termināļa gadījumā, arī ar mūsu MetaTrader Supreme Edition Tirdzniecības termināli jūs varat arī veikt savu atvērto darījumu daļēju slēgšanu:

  • Pirmajā variantā varam daļēji slēgt konkrētu orderi vai to grupu vienlaicīgi. Lai to izdarītu, mums ir jāveic šādas darbības: Dodamies uz Rīki – Visi orderi / Atlasītie orderi – Daļēja slēgšana.

  • Otrā iespēja ir izmantojot ordera biļeti. Pēc noklikšķināšanas, parādīsies logs līdzīgi kā Mini termināļa gadījumā un jums būs jāizvēlas opcija “Daļēja slēgšana”, iestatot apjomu, kuru vēlaties slēgt.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka, lai daļēji slēgtu orderi, jums ir jāievada pareizs apjoms, jo minimālais atļautais apjoms konkrētam instrumentam ir 0,1 lote. Jūs nevarēsiet daļēji slēgt 0,01 lotes, jo šis ir minimālais darījuma apjoms.

Ja jums ir kādas problēmas vai jautājumi saistībā ar šo procedūru, nevilcinies un sazinies ar mums.

Vai saņēmāt atbildi uz savu jautājumu?