Visas kolekcijas
Starts:regulācijas, pieteikumi un dokumenti
Reģistrācija
Kāpēc jūs prasāt manu personisko informāciju?
Kāpēc jūs prasāt manu personisko informāciju?
Atjaunināts vairāk nekā pirms nedēļas

Šajā rakstā mēs izskaidrosim, kāpēc mēs no saviem klientiem prasām personīgo informāciju.

Kāpēc jums ir nepieciešama mana personīgā informācija?

Kad jūs veicat reģistrāciju pie mums, mēs pieprasām daļu no jūsu personīgās informācijas, piemēram, pilnu vārdu un adresi. Šī informācija ir nepieciešama “Zini savu klientu” (KYC) procedūrai. Tā ir standarta procedūra uzņēmumiem, kas piedāvā finanšu pakalpojumus, tostarp Admirals. KYC ir obligāta, jo tā palīdz finanšu iestādēm pārbaudīt savu klientu identitāti, novērtēt iespējamos riskus, novērst krāpšanu un ievērot juridiskās un normatīvās prasības. Kā regulētai uzņēmumu grupai, Admirals ir jāievēro arī tādas procedūras, kā KYC.

Kāpēc jums ir nepieciešama informācija par manu līdzekļu avotu?

Kādā brīdī mums ir jālūdz informācija par mūsu klientu līdzekļu avotu. Informācijas pieprasīšana par līdzekļu avotu ir daļa no nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas (AML).

AML ir termins, kas aptver daudzus likumus un procedūras. AML attiecas uz likumu, noteikumu un procedūru kopumu, kura mērķis ir atklāt centienus slēpt nelikumīgus līdzekļus. Naudas atmazgāšanas mērķis ir slēpt noziegumus, sākot no nodokļu nemaksāšanas un narkotiku kontrabandas līdz publiskai korupcijai un par teroristiskām organizācijām atzītu grupu finansēšanai.

Vienkārši izsakoties, AML politika palīdz bankām un finanšu iestādēm novērst finanšu noziegumus. Ņemot vērā, ka Admirals ir arī finanšu iestāde, mums ir jāievēro AML procedūras.

Lai gan detalizēta jūsu personīgās finanšu informācijas sniegšana var izklausīties kā kaut kas, ko jūs nevēlaties darīt, sadarbība šajā procesā ļaus Admirals ievērot likumus un turpināt sniegt likumīgus pakalpojumus.

Vai varu jums uzticēt savu personisko informāciju?

Mēs saprotam, ka, sniedzot personas informāciju, jūs varētu būt piesardzīgs. Mēs, Admirals Group, pilnībā saprotam, cik svarīgi ir aizsargāt un cienīt mūsu klientu personisko informāciju.

Mēs saskaņojam savu uzņēmējdarbību ar juridiskajām privātuma prasībām. Pēc noklusējuma privātums un datu aizsardzība ir jāiekļauj tīkla datu sistēmās un tehnoloģijās. Privātums un datu aizsardzība ir neatņemama Admirals organizācijas prioritāšu, projekta mērķu, projektēšanas procesu un plānošanas darbību sastāvdaļa.

Rezumējot, mūsu īstenotie datu aizsardzības pasākumi ir šādi:

  • Mēs informējam savus klientus par mērķiem, kādiem personas informācija tiek vākta, izmantota, glabāta un izpausta mūsu Privātuma politikā,

  • Mēs apmācām savus darbiniekus, kuri apstrādā personas informāciju, ievērot klientu informācijas konfidencialitāti un personu privātumu,

  • Darbiniekiem ir piekļuve tikai tiem personas datiem, kas nepieciešami viņu pienākumu veikšanai.

  • Mēs izmantojam datu šifrēšanas tehnoloģijas datu pārraides laikā,

  • Mēs izmantojam ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas sistēmas un vīrusu skenēšanas rīkus, lai aizsargātu pret nepiederošām personām un vīrusu iekļūšanu mūsu sistēmās,

  • Mēs izmantojam fiziskus un elektroniskus līdzekļus, piemēram, piekļuves kartes, kameras, lai aizsargātu sevi pret nesankcionētu piekļuvi mūsu telpām,

  • Mēs nodrošinām, ka jebkura datu pārsūtīšana ir likumīga un ka tiek ieviesti atbilstoši līgumiski, juridiski un drošības pasākumi.

Vai saņēmāt atbildi uz savu jautājumu?