Orderu veidi: Kā tie tiek izpildīti?
Atjaunināts vairāk nekā pirms nedēļas

Darbojoties finanšu tirgos, mums ir jāņem vērā, kāda veida orderus mēs izmantojam, un kā tie tiek izpildīti tirgū. Parasti ir divu veidu orderi: tirgus orderi un neapstiprinātie jeb atliktie orderi.

Kāda ir atšķirība starp tirgus orderiem un neapstiprinātajiem jeb atliktajiem orderiem?

Tirgus orderi tiek izpildīti nekavējoties par pašreizējot/pieejamo pirkšanas (BUY) vai pārdošanas (SELL) tirgus cenu.

Neapstiprinātie jeb atliktie orderi tiek izpildīti tikai gadījumā, ja tiek izpildīti konkrēti tirgus nosacījumi.

Starp šiem orderiem mēs varam atrast:

  • Buy Limit: Neapstiprināts pirkšanas orderis, kura izpildes cena ir zemāka par pašreizējo tirgus cenu.

  • Sell Limit: Neapstiprināts pārdošanas orderis, kura izpildes cena ir augstāka par pašreizējo tirgus cenu

  • Buy Stop: Neapstiprināts pirkšanas orderis, kura izpildes cena ir augstāka par pašreizējo tirgus cenu,

  • Sell Stop: Neapstiprināts pārdošanas orderis, kura izpildes cena ir zemāka par pašreizējo tirgus cenu.

Pie kādas cenas pirkšanas un pārdošanas orderi tiek izpildīti?

Kā jūs labi zināt, noteikta produkta tirdzniecības cenai ir divas puses: ir pirkšanas (BID) cena un pārdošanas (ASK) cena.

Jums jāzina, ka pārdošanas orderi tiek izpildīti par BID cenu, savukārt pirkšanas orderi tiek izpildīti par ASK cenu.

Šī situācija dažkārt var likt mums kļūdīties, domājot, ka mūsu neapstiprinātie pirkšanas orderi nav izpildīti pareizi, vai nu tāpēc, ka mūsu Buy Stop ir izpildīts, cenai grafikā nesasniedzot noteikto līmeni, vai arī mūsu Buy Limit orderis nav izpildīts, lai gan cena grafikā ir sasniegusi vēlamo cenu līmeni.

Šajā brīdī mums jāņem vērā, ka grafika veidošanai izmantotā cena ir BID cena, savukārt pirkšanas ordera izpildes cena ir ASK cena.

Once a trade is opened, our reference quote price to close said order becomes the opposite price

  • Buy orders are opened at the ASK price and closed at the BID price

  • Sell orders are opened at the BID price and closed at the ASK price

Kad darījums ir atvērts, mūsu atsauces kotācijas cena minētā pasūtījuma slēgšanai kļūst par pretēju cenu

  • Pirkšanas orderi tiek atvērti par ASK cenu un slēgti par BID cenu

  • Pārdošanas orderi tiek atvērti par BID cenu un slēgti par ASK cenu

Kā tiek izpildīti Stop Loss un Take Profit?

Stop Loss un Take Profit vienkārši neapstiprināts orderis, jau atvērtajam orderim pretējā virzienā, ja mēs atveram pirkšanas orderi, mūsu SL un mūsu TP ir nekas cits, kā neapstiprināts pārdošanas orderis par iepriekš noteiktu cenu.

Ja mums ir atvērts Pirkšanas orderis, mūsu Stop Loss darbosies kā neapstiprināts Sell Stop orderis, savukārt mūsu Take Profit darbosies kā neapstiprināts Sell Limit orderis, abus izpildot par BID cenu.

No otras puses, ja mums ir atvērts Pārdošanas orderis, mūsu Stop Loss darbosies kā neapstiprināts Buy Stop orderis, savukārt mūsu Take Profit darbosies kā neapstiprināts pirkšanas limita orderis, abus izpildot par ASK cenu.

Lūdzu, ņemiet vērā, kad Stop loss ir aktivizēts, tas var tikt izpildīts par noteikto cenu, par labāku cenu vai par sliktāku cenu. Lai gan Take Profit gadījumā pēc aktivizēšanas tos var izpildīt par tādu pašu cenu vai labāku cenu.

Kāpēc mans neizpildītais jeb atliktais/Stop loss/Take profit orderis var tikt izpildīts par atšķirīgu cenu no tās, kuru esmu iestatījis izpildei?

Lai gan parasti un normālos tirgus apstākļos orderi tiek izpildīti par iepriekš noteiktu cenu, atsevišķos gadījumos pastāv iespēja, ka iepriekš noteiktā aktivizācijas cena un ordera galīgā izpildes cena var atšķirties. Šāda situācija ir diezgan izplatīta finanšu tirgos, jo orderu izpildi var ietekmēt liela cenu nestabilitāte tirgos, vai zema likviditāte, tāpēc mūsu orderi var tikt pakļauti cenas izslīdēšanai (slippage) vai pat cenu pārrāvumiem (Gap).

Izslīde ir cenu starpība, kas var rasties starp tirdzniecības ordera nodošanas brīdi un tā faktisko izpildi. Tas var notikt jebkurā brīdī, bet visbiežāk tas notiek augstu tirgus svārstību vai svarīgu ziņu publicēšanas laikā. Saskaņā ar tirgus izpildi, izslīde var būt gan pozitīva, gan negatīva

No otras puses, cenu pārrāvumi jeb Gap ir cenas kotācijas neesamība noteiktā laika posmā, kas ir skaidri redzami grafikā, iespējams, vislabāk novērojami sveču cenas grafikos. Grafikā parādās cenas pārrāvums, kad jaunas sveces pirmā kotācija ļoti atšķiras no iepriekšējās sveces pēdējās cenas kotācijas. Šis pārrāvums var parādīties arī ziņu publicēšanas brīdī, vai tirgus atvēršanas brīdī.

Šīs situācijas ir ārpus brokera kontroles, un klienti pieņem šo situāciju saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem, kā vispārēju tirgus risku, atverot kontu pie mums.

Vai saņēmāt atbildi uz savu jautājumu?