Visas kolekcijas
Investīcijas: nodokļi, dividendes
Dividendes
Ja finanšu instrumenti, kurus es turu savā Admirals kontā paredz maksāt dividendes, vai šādas dividendes tiks apliktas ar nodokli?
Ja finanšu instrumenti, kurus es turu savā Admirals kontā paredz maksāt dividendes, vai šādas dividendes tiks apliktas ar nodokli?
Atjaunināts vairāk nekā pirms nedēļas

Ja finanšu instruments, kuru jūs turat Admirals kontā paredz dividenžu izmaksu, tad mēs finansēsim šo kontu ar neto summu tādā apjomā, kas paliks pēc piemērojamā ieturētā nodokļa atmaksas par šādām dividendēm, kur ieturētais nodoklis atbilst nodokļu likmei, kuru Admirals piemēros tā darījuma partneriem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jums var būt jāmaksā papildu nodokļi par dividendēm (izņemot iepriekš minētos), tomēr Admirals nebūs atbildīgs par šādu nodokļu aprēķināšanu un/vai atskaitīšanu, un/vai informēšanu par to, kā arī mēs nesniegsim jebkāda veida nodokļu konsultācijas par šādiem vai citiem jautājumiem.

Vai saņēmāt atbildi uz savu jautājumu?