Visas kolekcijas
Starts:regulācijas, pieteikumi un dokumenti
Reģistrācija
Kuru var uzskatīt par PEP? Kāpēc PEP ir augsta riska grupa?
Kuru var uzskatīt par PEP? Kāpēc PEP ir augsta riska grupa?
Atjaunināts vairāk nekā pirms nedēļas

Politiski ietekmējama persona ir fiziska persona, kura līguma noslēgšanas brīdī vai iepriekšējo 12 mēnešu laikā ir veikusi nozīmīgus publiskus pienākumus (piem. valsts vadītājs, valdības vadītājs, ministrs, ministra vietnieks vai ministra palīgs, parlamenta deputāts, mērs, augstākās vai konstitucionālās tiesas tiesnesis, valsts revīzijas iestādes vai centrālās bankas uzraudzības padomes loceklis, vēstnieks, pilnvarotais lietvedis, aizsardzības spēku augstākais virsnieks, valsts uzņēmuma vadības, uzraudzības vai pārvaldes institūcijas loceklis), kā arī tās ģimenes locekļi (laulātais vai laulātajam pielīdzinātais partneris, bērni un viņu laulātie vai partneri, vecāki) un tuvi radinieki.

Vai saņēmāt atbildi uz savu jautājumu?