Visos kolekcijos
Prieš pradedant: reguliavimas, paraiškos ir dokumentai
Registracija
Kas gali būti laikomas PEP? Kodėl PEP yra susijęs su didele rizika?
Kas gali būti laikomas PEP? Kodėl PEP yra susijęs su didele rizika?
Atnaujinta prieš daugiau kaip savaitę

Politikoje dalyvaujantis asmuo yra fizinis asmuo, kuris sutarties sudarymo metu arba per pastaruosius 12 mėnesių ėjo svarbias viešąsias pareigas (pavyzdžiui, valstybės vadovas, vyriausybės vadovas, ministras, viceministras ar ministro padėjėjas, parlamento narys, meras, aukščiausiojo arba konstitucinio teismo teisėjas, valstybės audito institucijos ar centrinio banko stebėtojų tarybos narys, ambasadorius, laikinasis reikalų patikėtinis, vyresnysis gynybos pajėgų pareigūnas, valstybės įmonės valdymo, priežiūros ar administravimo organo narys), taip pat jų šeimos nariai (sutuoktinis ar sutuoktiniui prilyginamas partneris, vaikai ir jų sutuoktiniai arba partneriai, tėvai) ir artimi asmenys.

Ar gavote atsakymą į savo klausimą?