Sve kolekcije
Ulaganje: porez, dividenda
Dividende
Ako financijski instrumenti koje držim preko svog Admirals računa isplaćuju dividende, hoće li se takve dividende oporezivati?
Ako financijski instrumenti koje držim preko svog Admirals računa isplaćuju dividende, hoće li se takve dividende oporezivati?
Ažurirano prije više od tjedan dana

Ako financijski instrument koji posjedujete putem svog Admirals računa isplaćuje dividende, mi ćemo financirati taj račun neto preostalim iznosom nakon odbitka primjenjivog poreza po odbitku na takve dividende. Navedeni porez po odbitku odgovara poreznoj stopi koja se primjenjuje na Admirals sa druge strane.

Imajte na umu da možete biti obveznici dodatnih poreza na dividende (osim gore navedenih), međutim, Admirals neće biti odgovoran za izračun i/ili odbijanje i/ili informiranje o takvim porezima niti će vam pružiti bilo kakav oblik poreznog savjetovanja o takvoj ili bilo kojoj drugoj stvari.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?