Sve kolekcije
Početak: regulacija, prijava i dokumenti
Registracija
Tko se može smatrati PEP-om? Zašto je PEP visokorizičan?
Tko se može smatrati PEP-om? Zašto je PEP visokorizičan?
Ažurirano prije više od tjedan dana

Politički izložena osoba fizička je osoba koja je u trenutku sklapanja sporazuma ili u prethodnih 12 mjeseci obavljala istaknute javne funkcije (npr. šef države, šef vlade, ministar, zamjenik ministra ili pomoćnik ministra, saborski zastupnik, sudac Vrhovnog ili Ustavnog suda, član nadzornog odbora državne revizijske institucije ili središnje banke, veleposlanik, otpravnik poslova, viši časnik obrambenih snaga, član upravnog, nadzornog ili upravnog tijela državnog društva), kao i članovi njihovih obitelji (bračni drug ili partner jednak supružniku, djeci i njihovim supružnicima ili partnerima, roditeljima) i bliski suradnici.

Ne prihvaćamo PEP-ove jer oni općenito predstavljaju veći rizik za potencijalnu uključenost u podmićivanje i korupciju na temelju njihova položaja i utjecaja koji mogu imati.

Jesmo li odgovorili na vaše pitanje?