Všechny sbírky
Start: nařízení, žádosti a dokumenty
Registrace
Kdo může být považován za PEP? Proč je PEP vysoce riziková?
Kdo může být považován za PEP? Proč je PEP vysoce riziková?
Aktualizováno před více než týdnem

Politicky exponovaná osoba je fyzická osoba, která v době uzavření smlouvy nebo v předchozích 12 měsících vykonávala významné veřejné funkce (např. hlava státu, předseda vlády, ministr, náměstek ministra nebo asistent ministra, poslanec, starosta, soudce nejvyššího nebo ústavního soudu, člen dozorčí rady státní instituce nebo centrální banky, velvyslanec, vysoko postavený důstojník ozbrojených sil, člen řídícího, dozorčího nebo správního orgánu státu), jakož i její rodinní příslušníci (manžel nebo partner postavený na roveň manželovi, děti a jejich manželé nebo partneři, rodiče) a osoby blízké.

Dostali jste odpověď na svou otázku?