S jakým typem exekuce jsou příkazy prováděny?
Aktualizováno před více než týdnem

Typ provedení příkazu závisí na typu vašeho účtu. Obecně platí, že všechny účty CFD používají takzvané Market Execution (Tržní provedení), zatímco typ účtu Invest používá Exchange Execution (Provedení na burze).

Tržní provedení

U tohoto typu provedení je zaručeno provedení vašeho pokynu za nejbližší dostupnou cenu. To znamená, že není vyžadováno žádné dodatečné potvrzení ceny provedení. Tento typ provedení je považován za nejrychlejší ze všech typů provedení. Cena, za kterou bude příkaz proveden, však závisí na situaci na trhu a neexistuje žádná záruka ceny provedení.

Provedení na burze

V tomto režimu jsou obchody uzavřené na platformě směrovány do externího obchodního místa. Příkazy jsou prováděny za aktuální ceny na daném trhu. Provedení pokynu není zaručeno a může být odmítnuto v případě výrazných cenových odchylek nebo nedostatečné likvidity.

Způsoby provedení by neměly být zaměňovány se způsoby vyplnění příkazů. Více informací o metodách vyplnění příkazů naleznete zde.

Dostali jste odpověď na svou otázku?