Търговия

Tatiana Belchikova avatar Ekaterina Krivova avatar
48 статии в тази колекция
Написано от Tatiana Belchikova и Ekaterina Krivova

Какво е Стоп Лос/ Тейк Профит ?

Tatiana Belchikova avatar
Написано от Tatiana Belchikova
Актуализирано преди повече от седмица

Какъв вид изпълнение предоставяте?

Tatiana Belchikova avatar
Написано от Tatiana Belchikova
Актуализирано преди повече от седмица

С кой тип изпълнение се изпълняват поръчките?

Tatiana Belchikova avatar
Написано от Tatiana Belchikova
Актуализирано преди повече от седмица

С кой метод на попълване /политика за попълване ще бъдат изпълнени поръчките ми?

Tatiana Belchikova avatar
Написано от Tatiana Belchikova
Актуализирано преди повече от седмица

Как се прилага таксата за конвертиране на валута?

Tatiana Belchikova avatar
Написано от Tatiana Belchikova
Актуализирано преди повече от седмица

Ако финансовите инструменти, които притежавам чрез моята сметка с Admirals изплащат дивиденти, тези дивиденти ще бъдат ли облагани с данък?

Ekaterina Krivova avatar
Написано от Ekaterina Krivova
Актуализирано преди повече от седмица

Какво представляват корекциите за дивиденти? Какво е "Div-Adj", което намерих в извлечението си по сметката ?

Tatiana Belchikova avatar
Написано от Tatiana Belchikova
Актуализирано преди повече от седмица

Къде мога да намеря информация за дивидентите?

Tatiana Belchikova avatar
Написано от Tatiana Belchikova
Актуализирано преди повече от седмица

Имате ли такса за конвертиране на валута?

Tatiana Belchikova avatar
Написано от Tatiana Belchikova
Актуализирано преди повече от седмица

Бихте ли ми изпратили документите за данъци?

Tatiana Belchikova avatar
Написано от Tatiana Belchikova
Актуализирано преди повече от седмица